ש.מ.ג.

בעת הזאת הננו להודות לכם בשם משפחתי שיחיו על כל מה שעשיתם עבורנו בעבר ובהוה ועל כל מעשיכם הנפלאים להאיר ולעמוד לימין יתומים ואלמנה בעת שמחתם ובכך להביא שהשמחה תהיה יותר בשלימות וכל זה עם מסירות נפלאה ומתוך לב ונפש חפיצה

בברכת שמים מעל לשנה טובה ומבורכת עם סייעתא דשמיא והצלחה רבה במעש”י, ושתמיד יהא אור ושמחה אצלכם מתוך הרחבת הדעת ורוב נחת עם בריאות השלימה

M. S.

This is just a note to acknowledge your generosity, thoughtfulness, and kindness in helping me pay for my daughter’s chasuna. I am extremely grateful and overwhelmed by your chesed. As an almanah, it’s hard to make a chasuna alone, but your gesture is so heartwarming and makes me feel cared for. Thank you so much!   

N. P.

I would like to take this opportunity to express my feelings of Hakoros Hatov for your phenomenal organization ”Avihem”. Firstly, you made the process so easy for us to be able to get approved. Secondly, the funds are given in the most discreet and respectful manner. Knowing that some big expenses are paid for, relieves a lot of stress on preparing for the Simcha.

May Hashem give you continued Siyata Dishmaya and Koach to be able to go on with your Avodas Hakodesh.

S. E.

I cannot begin to express my appreciation to your organization fort heir amazingly generous support at the time of my daughter’s Chasunah. My husband passed away less than a year ago and the financial burden of raising my 5 orphans has been difficult and a major adjustment in my life. Of course, I am grateful to Hashem that my daughter, Tzipora, is engaged to be married and anticipating the upcoming Chasunah next week, I’H, is so much more joyful, knowing that part of the financial burden is taken off my shoulders.

You should all be Zocheh to continue your wonderful work .Once again, thank you very much!

ש.מ.ג.

שלום וברכה, ס’איז נישט דא גענוג ווערטער דיר צו באדאנקן אויף די חסדים וואס די האסט געטוהן מיט מיר. אלעס וואס די טוהסט איז מיט אזא באשיידנקייט אין צניעות בלי תשלום גמול

די משפחות און יתומים וואס די העלפסט זענען א גרויסע זכות פאר דיר צו קענען אנגיין מיט דיין עבודת הקודש און זעהן נחת דקדושה מיט ערליכע קינדערלעך בעזהי”ת

See you only at simchas.

All rights reserved to Avihem Org. 2024 | Avihem Org. is a 501 (c) (3) tax exempt organization. All contributions are accepted with the express understanding that decisions regarding funding and recipients are at the discretion of the Board of Directors of Avihem Org