ש.מ.ג.

שלום וברכה, ס’איז נישט דא גענוג ווערטער דיר צו באדאנקן אויף די חסדים וואס די האסט געטוהן מיט מיר. אלעס וואס די טוהסט איז מיט אזא באשיידנקייט אין צניעות בלי תשלום גמול

די משפחות און יתומים וואס די העלפסט זענען א גרויסע זכות פאר דיר צו קענען אנגיין מיט דיין עבודת הקודש און זעהן נחת דקדושה מיט ערליכע קינדערלעך בעזהי”ת

See you only at simchas.

All rights reserved to Avihem Org. 2024 | Avihem Org. is a 501 (c) (3) tax exempt organization. All contributions are accepted with the express understanding that decisions regarding funding and recipients are at the discretion of the Board of Directors of Avihem Org