ש.מ.ג.

שלום וברכה, ס’איז נישט דא גענוג ווערטער דיר צו באדאנקן אויף די חסדים וואס די האסט געטוהן מיט מיר. אלעס וואס די טוהסט איז מיט אזא באשיידנקייט אין צניעות בלי תשלום גמול

די משפחות און יתומים וואס די העלפסט זענען א גרויסע זכות פאר דיר צו קענען אנגיין מיט דיין עבודת הקודש און זעהן נחת דקדושה מיט ערליכע קינדערלעך בעזהי”ת

Website by Pixel & Byte